Za sve informacije pozovite nas na 035/243-809 ili popunite Kontakt formular

PEŠTAN PROGRAM

U ponudi imamo kompletan Peštan program za vodovod i kanalizaciju.


pvc

U PVC (KG) cevi ubrajaju se:

 • Cevi za kanalizaciju
 • Spojni elementi
 • Drenažne cevi
 • Cevi za vodovod
 • Zaptivne gumice FORSHEDA  “anger-lock”
 • Elidur cevi za građevinarstvo
 • Cevi za PTT kablove
 • Cevi za energetske kablove
Cevi za sisteme kućne i ulične kanalaizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cevi izdržavaju temperature do + 60°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost

• veoma lak materijal
• jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja
• brzo i jeftino montiranje
• spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
• otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
• dobar su elektrčni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
• vek trajanja duži od 50 godina
• praktično bez troškova održavanja cevovoda
• spojevi sa mufovima i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
• EN1401
• DIN19531Područje primene i statičke preporuke

Primena serije cevi zavisi od mesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uslova i sl.

• Cevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gde su zemljište, rov, metode zatrpavanja
i sabijanja zemljišta normalni. Cevi serije S-25 polažu se na terenima gde je izričito sipak materijal.
Deformacija poprečnog preseka kontroliše se posle jednog do tri meseca od polaganja cevovoda.
• Kod serije S-20 i S-16 deformacija ne sme biti veća od 5% spoljašnjeg prečnika cevi, a veličina maksimalne
deformacije posle 2 godine nesme biti veća od 10% prećnika.
• Kod serije cevi S-25, posle jednog do tri meseca od polaganja cevovoda, maksimalna deformacija ne prelazi
5% a deformacija posle 2 godine sme biti do 8%.

Proizvodnja


Polaganje kanalizacionih cevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza po sledećim uslovima:
• Ispod saobraćajnih površina predviđenih za saobraćajni teret do 30 tona, minimalni pokrivni sloj treba da
iznosi 1,5m.
• Ispod nesaobraćajnih površina ili površina koje su samo povremeno izložene saobraćaju lakših vozila,
minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 0,8m.
• Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cevi mora da iznese najmanje 150mm.
Ukoliko se ne mogu izbeći opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi zaštitne cevi.
• Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj ne sme da prelazi 6m, dok pri polaganju ispod nasipa i
u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m .
• Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike: g<20,5KN/m3 r<22,5O
• Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se spreči odnošenje nasipnog
materijala. Odnošenje se sprečava polaganjem u filterski sloj od šljunka ili u beton.
• Ukoliko se odstupa od ovih normi potrebno je vršiti proračun nosivosti cevi pri čemu treba obezbediti
standardne uslove nasipanja i sabijanja (DIN 4033) što znači da u zoni cevovoda od dna kanala do najmanje
30cm iznad temena cevi treba postići sledeće vrednosti sabijanja:
• 97% gustine nekopanog zemljišta za neveziva tla.
• 95% gustine nekopanog zemljišta za veziva tla. Sve vrednosti sabijanja treba dokazati u toku radova.
• Nasipanje u zoni cevovoda (od dna kanala do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrši se bezkamenitim materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za nasipanje, koji je u direktnom dodiru sa cevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno očistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cevi vrši se ručnim ili hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do temena cevi i sabijanje se vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad temena cevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže.

pp

U PP (HT) cevi ubrajaju se:

 • Cevi za kanalizaciju
 • Spoljni elementi

  Cevi za sisteme kućne i ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cevi izdržavaju temperature do + 90°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona. 
Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost

• veoma lak materijal
• jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja
• brzo i jeftino montiranje
• spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
• otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
• dobar su elektrčni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
• vek trajanja duži od 50 godina
• praktično bez troškova održavanja cevovoda
• spojevi sa mufovima i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
• EN1451

atest_1

pe

U PE cevi ubrajaju se:

 • HDPE PE-80
 • HDPE PE-100
 • Cevi za gas
 • Cevi za optičke kablove
 • cevi za pritisnu kanalizaciju
 • Spojnice
Prednosti cevi PE-80 i PE-100

- Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom. 
- Lake su za transport i rukovanje. 
- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama. 
- Životni vek im je preko 50 godina. 
- Nemaju uticaja na miris i ukus vode. 
- Ne hvata se kamenac i shodno tome ne dolazi do smanjivanja protoka tokom dugoročne upotrebe. 
- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na pomeranje tla.
- Veću fleksibilnost imaju cevi PE-80.
- Zbog svoje elastičnosti trasa cevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe za mnogim fazonskim elementima.
- Radijus savijanja je 20d.
- Cevi su postojane na UV zrake i na temperature: 30˚C : 60˚C. 
- Imaju visoku otpornost na abraziju. 
- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10x manji nego kod čeličnih cevi.
- Prelaz sa PE-80 na PE-100 trebalo bi izvesti električnim mufom.


pp_r_cevi

U PP-R cevi ubrajaju se:

 • Cevi (kotur i šipka) 
 • Spojni elementi

Linije za cevi za snabdevanje hladnom i toplom vodom

Sirovine za proizvodnju fluidterm cevi

Prema testiranjima, PP-R tipa-3, sa molekularnim težinama, zadovoljava sve neophodne zahteve, koji su predmet nemačkog ministarstva zdravlja i nemačkog standarda za cevi DIN 8077-8078, kao i DIN 16962. Kvalitet ovog materijala se kontroliše u Institutu za brigu o zdravlju Republike Srbije, Institutu za sirovine, kao i nezavisnoj sertifikovanoj laboratoriji Bodycote.

Primena

Fluidterm cevi se koriste kod instalacija vruće i hladne higijenske-sanitarne vode. Mogu u potpunosti da zamene pocinkovane cevi za korišćenje pijaće vode, pa čak i u slučajevima visokog sadržaja kalcijuma (Ca). Takođe se koriste i kod otpreme pijaćih tečnosti, navodnjavanja u staklenicima i baštama, isporuke vazduha pod pritiskom, vakum instalacija, u hemijskoj industriji kod protoka različitih vrsta tečnosti, kao i kod otpreme morske vode, nafte i visoko abrazivnih tečnosti. Često se koriste i kod radijatorskog grejanja, kao i kod podnog grejanja i klima uređaja. Njihova mala težina i visoka tolerancija na vibracije su pogodni za primene u vozovima, brodovima, kamionima, kamp prikolicama, u agresivnom okruženju , kao i na nestabilnom zemljištu. 

Osnovne prednosti 

• Dug vek trajanja zahvaljujući njihovom otporu na uticaj sredine; ne korodira
• Nemogućnost probijanja usled nepredviđenih struja (tokova)
• Niski gubici pritiska zbog glatke površine, koja ne dozvoljava taloženje na zidovima cevi, kao i turbulencije i trenja.
• Ne sadrže otrovne sastojke i u potpunosti su u skladu sa standardom za protok pijaće vode
• Veliki termo i zvučni izolator
• Smanjuju rizik kondenzacije na minimum, što je karakteristika metalnih instalacija
• Otporni su na mraz
• Ušteda energije
• Svi umeci se ugrađuju u fiting i napravljeni su od vrućeg kovanog mesinga, zaštićeni tankim pocinkovanim slojem (Ni), što obezbeđuje nepropustljivost spojeva. Tečnost nije u direktnom kontaktu sa metalnim delovima pošto su presvučeni tankim slojem PP
• Izuzetna sposobnost varenja. Svi delovi se mogu povezivati aparatom za zavarivanje ili  električnom mufom.
• Mala težina (9 puta su lakši od čelika) što olakšava transport i rukovanje.

Karakteristike:

Cevi se proizvode u sledećim bojama: ZELENA, BELA i SIVA. 

 Fizičke karakteristike

• Gustina na 23°C 0.9090 g/cm³
• Brzina topljenja 0.55 MFR 190°C/5 g/10 min
• Zapremina topljenja 0.33 MFR 230°C/2.16 g710 min
• Koeficijent termalne provodljivosti 1,3 MFR 230/5 g/10min 0,38 MVR 230/1,16cm³ g/10min 0,24 W/mK

 Mehaničke karakteristike

• Napon istezanja prilikom razvlačenja > 20 N/mm²
• Izduženje prilikom istezanja > 8 %
• Moduli elastičnosti (secant) > 800 N/mm²
• Tvrdoća potpore D 65 shor D
• Urezna udarna jačina na 26 KJ/m²
• Izod/udarna jačina 160°C KJ/m² 28-30°C N/mm²
• Tvrdoća pri kugličnom useku (H 132/30) 45 KJ/m²

Termalne karakteristike

• Vicat temperatura topljenja 132°C 69°C
• Temperatura ugibanja 49°C pod opterećenjem 70°C

korugovane
U korugovane cevi ubrajaju se:

 • Rebraste dvoslojne cevi za kanalizaciju
 • Rebraste dvoslojne drenažne cevi
 • Jednoslojne elektroizolacione rebraste cevi
 • Fleksibilne ventilacione cevi
 • PTT i EL-EN cevi za kablove
 • Dvoslojne korugovane kanalizacione cevi

  brizgani
  Kante sa točkovima

Izrađuju se po standardu EN840 u zapreminama od 120l, 140l i 240l.
Boja: Tamno zelena (RAL6005)